Registracija za konferenciju ATAAC

Registracije za ATAAC 2022 su zatvorene. Sljedeća ATAAC konferencija biti će 2024. godine!